X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Youtube Videos are Stuttering

Được đăng

I am having stuttering its hard to see when watching a 30/60fps

I am having stuttering its hard to see when watching a 30/60fps
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Adblock plus and Hoxx VPN

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
573 giải pháp 4884 câu trả lời
Được đăng

First, try running Firefox in Safe Mode. According to your system details you are running an adblocking extension, which can cause video playback issues. The same could be said for a VPN (which you appear to be using), since that could significantly slow your internet speed.

You should also Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL. if that doesn't help, try disabling hardware acceleration to see if performance improves.

I'd recommend taking a look at the Fix common audio and video issues document to see if anything there solves the issue for you.

If nothing there helps, try installing the Media Feature Pack for Windows that Firefox requires in order to play video content.

Hope this helps.

First, try [[Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode|running Firefox in Safe Mode]]. According to your system details you are running an adblocking extension, which can cause video playback issues. The same could be said for a VPN (which you appear to be using), since that could significantly slow your internet speed. You should also [[Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL]]. if that doesn't help, [[Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL#w_turning-off-hardware-acceleration|try disabling hardware acceleration]] to see if performance improves. I'd recommend taking a look at the [[Fix common audio and video issues]] document to see if anything there solves the issue for you. If nothing there helps, try [[Fix video and audio playback problems on Firefox for Windows|installing the Media Feature Pack for Windows]] that Firefox requires in order to play video content. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.