X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I just joined an adult site, and cannot play the web cams using fire fox, only chrome, why?

Được đăng

Please explain how to fix if possible

Please explain how to fix if possible
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Focus/8.0.9 Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8637 giải pháp 70648 câu trả lời
Được đăng

You need to stream videos, or you need to share your camera?

Do you know whether the site uses coding that works in Firefox for Android, or only in Chrome? They might have a "system requirements" page that would indicate whether you have limited browser choices.

You need to stream videos, or you need to share your camera? Do you know whether the site uses coding that works in Firefox for Android, or only in Chrome? They might have a "system requirements" page that would indicate whether you have limited browser choices.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.