X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox buffers 5-8 seconds when jumping forward or backward on YoutubeTV. Chrome buffers less.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

I prefer to use Firefox but when I jump back or forward on YTTV it always buffers for a minimum 5 seconds. Chrome not so much. Is there anything that can be done? Thanks

I prefer to use Firefox but when I jump back or forward on YTTV it always buffers for a minimum 5 seconds. Chrome not so much. Is there anything that can be done? Thanks
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.