X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Recovering older tabs (from history or something)

Được đăng

I had opened my Firefox and, before I restore the previous session tabs, my computer shut down, so it only restored my homepage (the only tab available at that moment). I had dozens of tabs to restore from last time... Is there a way to recover those tabs from a history of tabs or something? 10th june would be fine.

I had opened my Firefox and, before I restore the previous session tabs, my computer shut down, so it only restored my homepage (the only tab available at that moment). I had dozens of tabs to restore from last time... Is there a way to recover those tabs from a history of tabs or something? 10th june would be fine.

Giải pháp được chọn

Do you have a recent upgrade.jsonlz4-<build_id> available in the sessionstore-backups folder?

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox Profile Folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

See also this tool that you can use to inspect a compressed sessionstore file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17344 giải pháp 156782 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Do you have a recent upgrade.jsonlz4-<build_id> available in the sessionstore-backups folder?

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox Profile Folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

See also this tool that you can use to inspect a compressed sessionstore file.

Do you have a recent upgrade.jsonlz4-<build_id> available in the sessionstore-backups folder? You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the <b>about:profiles</b> page. *Help -> Troubleshooting Information -> Profile Directory:<br>Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder *http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox Profile Folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running. You will normally find these files in the sessionstore-backups folder: *previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully) *recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime) *recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime) *upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox) You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4). See also this tool that you can use to inspect a compressed sessionstore file. *https://www.jeffersonscher.com/res/scrounger.html
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It worked, thank you!

It worked, thank you!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.