X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

i am trying to build source code of firefox. i am getting an error "no matching function for call to ‘nsIPrefBranch::GetChildList(const char [1], nsTArray<nsTS"

Được đăng

compilation error no matching function for call to ‘nsIPrefBranch::GetChildList(const char [1], nsTArray<nsts <="" p=""></nsts>

compilation error no matching function for call to ‘nsIPrefBranch::GetChildList(const char [1], nsTArray<nsTS

Giải pháp được chọn

Hi aashlaysingla, building Firefox is beyond the scope of this forum. Perhaps over here:

http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=42

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8894 giải pháp 72780 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi aashlaysingla, building Firefox is beyond the scope of this forum. Perhaps over here:

http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=42

Hi aashlaysingla, building Firefox is beyond the scope of this forum. Perhaps over here: http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=42