X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

move proflie to server

Được đăng

Hi! Not much on details. I just want to move my existing profile to a server. Can I just copy name.default to the server, rename name.default on the client, and on the client create a link name.default to the server profile? Or, can I use ProfileManager to create a new profile on the server and copy the contents of the client profile to the new one?

Hi! Not much on details. I just want to move my existing profile to a server. Can I just copy name.default to the server, rename name.default on the client, and on the client create a link name.default to the server profile? Or, can I use ProfileManager to create a new profile on the server and copy the contents of the client profile to the new one?

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

Closed

Closed
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.