X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

push.services.mozilla.com/:443

Được đăng

Hi,I'm in trouble about upgrading, Please help..

After upgrading Firefox to 67.0.1, A lot of automatic access to https://push.services.mozilla.com/ came to occur.

As a result, the processing volume of proxy server is frequently exceeded. Delays and failures in web access began to occur frequently.

Please tell me about the causes of frequent access to https://push.services.mozilla.com/ and also please tell me about the resolution.

Thanks for your support.

Hi,I'm in trouble about upgrading, Please help.. After upgrading Firefox to 67.0.1, A lot of automatic access to https://push.services.mozilla.com/ came to occur. As a result, the processing volume of proxy server is frequently exceeded. Delays and failures in web access began to occur frequently. Please tell me about the causes of frequent access to https://push.services.mozilla.com/ and also please tell me about the resolution. Thanks for your support.

Giải pháp được chọn

Setting the serverURL pref might be best, but there is nothing against modifying both prefs.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17567 giải pháp 158879 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

You can disable the Push service to prevent accessing this server.

  • dom.push.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

See also:

You can disable the Push service to prevent accessing this server. *dom.push.enabled = false You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *http://kb.mozillazine.org/about:config See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you for your support! I'll try this setting today, and monitor web access whole day.

If the problem won't resolve , I'll ask more infomation.

Thank you for your support! I'll try this setting today, and monitor web access whole day. If the problem won't resolve , I'll ask more infomation.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Hi. I post the result. dom.push.enabled = false doesn't work.

I tried 2(two) way. 1.dom.push.serverURL = ""(blank) 2.dom.push.connection.enabled = false

Each result was OK, any web access to https://push.services.mozilla.com/:443 didn't occur at all.

Anybody knows the difference of these two ways? I want to judge which way is better.

Thanks for your support.

Hi. I post the result. dom.push.enabled = false doesn't work. I tried 2(two) way. 1.dom.push.serverURL = ""(blank) 2.dom.push.connection.enabled = false Each result was OK, any web access to https://push.services.mozilla.com/:443 didn't occur at all. Anybody knows the difference of these two ways? I want to judge which way is better. Thanks for your support.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17567 giải pháp 158879 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Setting the serverURL pref might be best, but there is nothing against modifying both prefs.

Setting the serverURL pref might be best, but there is nothing against modifying both prefs. *https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/dom/push/PushService.jsm
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Finally, I chosed serverURL and the problem was resolved. Thanks for your support.

Best regard.

Finally, I chosed serverURL and the problem was resolved. Thanks for your support. Best regard.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
n5mx 2 giải pháp 15 câu trả lời
Được đăng

Many consider those push messages annoying SPAM so they disable it and set the url to sth. like

http://nowhere.LAN

where it goes nowhere (well actually I still did see it in my proxy log) but *.lan is unrouteable

Many consider those push messages annoying SPAM so they disable it and set the url to sth. like '''http://nowhere.LAN''' where it goes nowhere (well actually I still did see it in my proxy log) but *.lan is unrouteable
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.