X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox often loads with white/blank home page

Được đăng

Hi,

1# Firefox often loads a blank "New Tab" in staid of my set homepage, about 50/50 chance. homepage = https://google.com/ncr

Things i tried: - fresh install (including appdata removal) - with and without addons - waited asking till an update to see if it would help

2# Sometimes when scrolling via mousewheelclick/middlemouse at about reading speed, the page turns blank till i scroll back up a bit and continue.

thanks in advance, Aapjuh

Hi, 1# Firefox often loads a blank "New Tab" in staid of my set homepage, about 50/50 chance. homepage = https://google.com/ncr Things i tried: - fresh install (including appdata removal) - with and without addons - waited asking till an update to see if it would help 2# Sometimes when scrolling via mousewheelclick/middlemouse at about reading speed, the page turns blank till i scroll back up a bit and continue. thanks in advance, Aapjuh

Giải pháp được chọn

This is a bug in Firefox 67 and can occur with specific settings in "Options/Preferences -> Privacy & Security".

Are you possibly using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" and also "Clear history when Firefox closes"?

 • Options/Preferences -> Privacy & Security:
  Cookies and Site Data:
  [ ] "Delete cookies and site data when Firefox is closed"
 • Options/Preferences -> Privacy & Security:
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings

If you do then try to disable at least one of these.

See also:

 • Bug 1554167 - Opening Firefox version 67.0 64 bit displays a blank home page instead of saved home page

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0
 • Java 64bit latest as of writing this 10 jun 2019

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17277 giải pháp 156165 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

This is a bug in Firefox 67 and can occur with specific settings in "Options/Preferences -> Privacy & Security".

Are you possibly using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" and also "Clear history when Firefox closes"?

 • Options/Preferences -> Privacy & Security:
  Cookies and Site Data:
  [ ] "Delete cookies and site data when Firefox is closed"
 • Options/Preferences -> Privacy & Security:
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings

If you do then try to disable at least one of these.

See also:

 • Bug 1554167 - Opening Firefox version 67.0 64 bit displays a blank home page instead of saved home page

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

This is a bug in Firefox 67 and can occur with specific settings in "Options/Preferences -> Privacy & Security". Are you possibly using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" and also "Clear history when Firefox closes"? *Options/Preferences -> Privacy & Security:<br>Cookies and Site Data:<br>[ ] "Delete cookies and site data when Firefox is closed" *Options/Preferences -> Privacy & Security:<br>Firefox will: "Use custom settings for history":<br>[X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings If you do then try to disable at least one of these. See also: *[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1554167 Bug 1554167] - Opening Firefox version 67.0 64 bit displays a blank home page instead of saved home page (<i>please do not comment in bug reports<br>https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html</i>)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

This is a bug in Firefox 67 and can occur with specific settings in "Options/Preferences -> Privacy & Security".

Ah, yes i have both of those on, i will disable: Options/Preferences -> Privacy & Security: Cookies and Site Data: [ ] "Delete cookies and site data when Firefox is closed"

I'll post back after i have a few normal use of pc open and closes of firefox to see if it solved it

EDIT: Marked Solved

''cor-el [[#answer-1228877|said]]'' <blockquote> This is a bug in Firefox 67 and can occur with specific settings in "Options/Preferences -> Privacy & Security". </blockquote> Ah, yes i have both of those on, i will disable: Options/Preferences -> Privacy & Security: Cookies and Site Data: [ ] "Delete cookies and site data when Firefox is closed" I'll post back after i have a few normal use of pc open and closes of firefox to see if it solved it '''EDIT:''' '''Marked Solved'''

Được chỉnh sửa bởi Aapjuh vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.