X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Awesome Bar

Được đăng

My Firefox updated to 67.0.1 and now when I type anything into the search bar the results then show up in the address bar. I do not want this. I used to have all the websites that I normally visit typed in and basically saved to the address bar so I could use it quickly to pull up my favorite sites. When did someone come up with this stupid idea to do this. I wish that companies like you would stop changing things thinking that is what people want. I want my Firefox to be the way it always was. If there is no way to change this then I am going to quit using Firefox and I will try something else. PLEASE FIX

My Firefox updated to 67.0.1 and now when I type anything into the search bar the results then show up in the address bar. I do not want this. I used to have all the websites that I normally visit typed in and basically saved to the address bar so I could use it quickly to pull up my favorite sites. When did someone come up with this stupid idea to do this. I wish that companies like you would stop changing things thinking that is what people want. I want my Firefox to be the way it always was. If there is no way to change this then I am going to quit using Firefox and I will try something else. PLEASE FIX

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Whoops, it seems your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1261475

Whoops, it seems your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1261475