Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Immediately after update from Firefox 67.0 to 67.0.1 DownloadHelper stopped recognizing YouTube videos.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 522 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Worked fine, but now typically shows , e.g., "no media to process in current tab." Or it seems to download but then gives error message "MP2T No data received." It had just worked fine with Firefox 67.0. DownloadHelper v. 7.3.6. Looks fine in the Add-ons/"manage your extensions" tab.

Worked fine, but now typically shows , e.g., "no media to process in current tab." Or it seems to download but then gives error message "MP2T No data received." It had just worked fine with Firefox 67.0. DownloadHelper v. 7.3.6. Looks fine in the Add-ons/"manage your extensions" tab.

Giải pháp được chọn

You should contact its support.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You should contact its support.