Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiples in task manager

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Fired up the computer this AM and notice it was running slow and seems messed up, everything's lagging, so I opened up Task manager and saw all these multiple entries for

Seven FireFox.exe

Three NVidia Share,exe Three Dropbox.exe

and a few more multiples

Please, what should I do about this??

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'm on Win 7 if that matters.

more options

More than one process is normal for the current Firefox. http://www.ghacks.net/2016/07/22/multi-process-firefox/

Multi-process Firefox is codenamed "e10s". https://wiki.mozilla.org/Firefox/multiprocess