Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chrome is missing from the Import Settings And Data screen.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I am attempting to use the "Import Settings and Data" wizard to import data from Google Chrome (which is installed on this same computer), but Chrome does not appear on the list of browsers to Import from.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Firewatcher,

Apologies if this is a rethorical question, but did you close Chrome before you went to the Import Wizard ?

See :

https://techlogon.com/how-to-import-google-chrome-data-into-firefox/