X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I want to download the new version, but cannot install a firefox konto. the downloaded new version does not show my "Lesezeichen"

Được đăng

. i do not know what to do?

. i do not know what to do?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17536 giải pháp 158573 câu trả lời
Được đăng

Note that Sync is optional and you can skip this step and close the tab if you do not have other devices.

You can find the full version of the current Firefox release (67.0.1) in all languages and all operating systems here:

See also:

You may have been switched to another profile if you lost personal data after updating. Firefox 67 and later can use a dedicated profile for each of the Firefox update channels and will lock the profile, so it can only be used by Firefox in a specific installation folder. For Release versions this profile would be a xxxxxxxx.default-release profile, profiles used in older Firefox versions usually used a xxxxxxxx.default profile (a refresh adds a time stamp).

Note that Sync is optional and you can skip this step and close the tab if you do not have other devices. You can find the full version of the current Firefox release (67.0.1) in all languages and all operating systems here: *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/67.0.1/releasenotes/ See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-recover-bookmarks-after-update You may have been switched to another profile if you lost personal data after updating. Firefox 67 and later can use a dedicated profile for each of the Firefox update channels and will lock the profile, so it can only be used by Firefox in a specific installation folder. For Release versions this profile would be a xxxxxxxx.default-release profile, profiles used in older Firefox versions usually used a xxxxxxxx.default profile (a refresh adds a time stamp). *https://support.mozilla.org/en-US/kb/dedicated-profiles-firefox-installation *https://blog.mozilla.org/2019/01/14/moving-to-a-profile-per-install-architecture/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.