X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I had to replace my hard drive and my backups were no good.

Được đăng

I have been a Firefox user for years. My hard drive had to be replaced and my backups were no good. Do I have to start all over to use Firefox or do you have my information on hand.

I have been a Firefox user for years. My hard drive had to be replaced and my backups were no good. Do I have to start all over to use Firefox or do you have my information on hand.

Giải pháp được chọn

Did you use Firefox Sync? If you did, you may be able to log into Sync and restore them. Keep in mind, sync isn't a backup service

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10617 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Did you use Firefox Sync? If you did, you may be able to log into Sync and restore them. Keep in mind, sync isn't a backup service

Did you use Firefox Sync? If you did, you may be able to log into Sync and restore them. Keep in mind, sync isn't a backup service
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8568 giải pháp 70052 câu trả lời
Được đăng

Hi Jack.G, what do mean by "my backups were no good." Is there a problem finding your Firefox data in the backup, or did you try using the bookmark Restore feature and it didn't work, or ??

Hi Jack.G, what do mean by "my backups were no good." Is there a problem finding your Firefox data in the backup, or did you try using the bookmark Restore feature and it didn't work, or ??
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4185 giải pháp 58417 câu trả lời
Được đăng

Depending on the problem, the replaced hard drive might be repaired. Or, its data might be recovered. You will need a tech to help with this.

Depending on the problem, the replaced hard drive might be repaired. Or, its data might be recovered. You will need a tech to help with this.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Jack.G said

I have been a Firefox user for years. My hard drive had to be replaced and my backups were no good. Do I have to start all over to use Firefox or do you have my information on hand.

Thanks for all the advice that I tried and did not work. I went to Firefox Sync and they said my password was no good after changing my password I went back to Firefox Sync and was told again my password was no good so I am moving on and will miss sing Firefox.

''Jack.G [[#question-1260976|said]]'' <blockquote> I have been a Firefox user for years. My hard drive had to be replaced and my backups were no good. Do I have to start all over to use Firefox or do you have my information on hand. </blockquote> Thanks for all the advice that I tried and did not work. I went to Firefox Sync and they said my password was no good after changing my password I went back to Firefox Sync and was told again my password was no good so I am moving on and will miss sing Firefox.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17334 giải pháp 156710 câu trả lời
Được đăng

You can create a new profile to test if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

You can create a new profile to test if your current profile is causing the problem. See "Creating a profile": *https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles *http://kb.mozillazine.org/Standard_diagnostic_-_Firefox#Profile_issues If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.