X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can’t find the security code. Where do I find it?

Được đăng

I changed my password and did not receive a security code.

I changed my password and did not receive a security code.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4225 giải pháp 58984 câu trả lời
Được đăng
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq Forum response - Firefox Sync Verification Email FAQs | Contributors Help] https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-primary-email-address-firefox-accounts
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17418 giải pháp 157373 câu trả lời
Được đăng

What security code is this about and what password did you reset?

Is this about the Firefox account?

What ''security code'' is this about and what password did you reset? Is this about the Firefox account?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Andrew S Hatton 0 giải pháp 26 câu trả lời
Được đăng

Sorry to post here but I no longer seem able to post a new question.

I keep being prompted to enter a security code but I have no idea how to generat such a code - please advise - see image here?

I am not very competent with technical IT issues.

Sorry to post here but I no longer seem able to post a new question. I keep being prompted to enter a security code but I have no idea how to generat such a code - please advise - see image here? I am not very competent with technical IT issues.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17418 giải pháp 157373 câu trả lời
Được đăng

You appear to have enabled two factor authentication (2FA) on this account. You normally install an app like Google Authenticator on a mobile device and use this app to generate a 6 digit security code. You need to enter this code on the page that shows in the screenshot to get access to this Firefox Account.

If you do no longer have access to the GA app on the mobile device and do not have recovery codes then you will have to set up a new Firefox account with a different email address.

You appear to have enabled two factor authentication (2FA) on this account. You normally install an app like Google Authenticator on a mobile device and use this app to generate a 6 digit security code. You need to enter this code on the page that shows in the screenshot to get access to this Firefox Account. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-firefox-account-two-step-authentication *https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-if-im-locked-out-two-step-authentication If you do no longer have access to the GA app on the mobile device and do not have recovery codes then you will have to set up a new Firefox account with a different email address. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/ive-lost-my-firefox-sync-account-information
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.