X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

All bookmarks missing since update to 67.0

Được đăng

Since Firefox updated to 67.0 all of my bookmarks are missing. I have tried to restore from the file listed when I select "Restore" but nothing happens at all. It doesn't even give me an error message. I can't even locate a "bookmarks" file on my laptop.

Any help appreciated as I am lost without them for work...

Thanks.

Since Firefox updated to 67.0 all of my bookmarks are missing. I have tried to restore from the file listed when I select "Restore" but nothing happens at all. It doesn't even give me an error message. I can't even locate a "bookmarks" file on my laptop. Any help appreciated as I am lost without them for work... Thanks.

Giải pháp được chọn

Enter about:profiles in the URL bar. Do you have one profile or more?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
310 giải pháp 1728 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Enter about:profiles in the URL bar. Do you have one profile or more?

Enter ''about:profiles'' in the URL bar. Do you have one profile or more?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks - pointed at the old default profile and now all back to normal :)

Thanks - pointed at the old default profile and now all back to normal :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.