Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All bookmarks missing since update to 67.0

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi moomin630

more options

Since Firefox updated to 67.0 all of my bookmarks are missing. I have tried to restore from the file listed when I select "Restore" but nothing happens at all. It doesn't even give me an error message. I can't even locate a "bookmarks" file on my laptop.

Any help appreciated as I am lost without them for work...

Thanks.

Giải pháp được chọn

Enter about:profiles in the URL bar. Do you have one profile or more?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Enter about:profiles in the URL bar. Do you have one profile or more?

more options

Thanks - pointed at the old default profile and now all back to normal :)