X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I get my bookmark star and my VPN icons back on the toolbar?

Được đăng

When I started a new internet session the other day I noticed that the bookmar star icon and my VPN icon were missing on the tool bar. How do I put them back where they were?

When I started a new internet session the other day I noticed that the bookmar star icon and my VPN icon were missing on the tool bar. How do I put them back where they were?

Giải pháp được chọn

I was missing the new Bookmark button...I've got it back now. Thank you, jscher!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Ok, I found the VPN icon and placed it on my toolbar...but the regular bookmark star icon is still missing.

Ok, I found the VPN icon and placed it on my toolbar...but the regular bookmark star icon is still missing.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8586 giải pháp 70236 câu trả lời
Được đăng

Hi PsyOp, are you missing the new bookmark star that usually appears next to the ••• menu button in the address bar, or the Bookmarks Menu button () that you can optionally add to the main toolbar?

New Bookmark button

Click the Page Action menu button (•••), the right-click "Bookmark This Page" and click "Add to Address bar."

Bookmarks Menu button

Two options. Either:

(A) Use the Customize panel (Customize Firefox controls, buttons and toolbars) to drag the icon to the desired spot on the toolbar

(B) Use the method from Bookmarks in Firefox - section entitled: How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?

  • Click the "Library" button:
  • Click "Bookmarks"
  • Click "Bookmarking Tools"
  • Click "Add Bookmarks Menu to Toolbar"

Did either of those help?

Hi PsyOp, are you missing the new bookmark star that usually appears next to the &bull;&bull;&bull; menu button in the address bar, or the Bookmarks Menu button (<img src="https://prod-cdn.sumo.mozilla.net/uploads/gallery/images/2017-10-14-13-54-51-ad9ea7.png">) that you can optionally add to the main toolbar? '''New Bookmark button''' Click the Page Action menu button (&bull;&bull;&bull;), the right-click "Bookmark This Page" and click "Add to Address bar." '''Bookmarks Menu button''' Two options. Either: (A) Use the Customize panel ([[Customize Firefox controls, buttons and toolbars]]) to drag the icon to the desired spot on the toolbar (B) Use the method from [[Bookmarks in Firefox]] - section entitled: ''How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?'' * Click the "Library" button: <img src="https://prod-cdn.sumo.mozilla.net/uploads/gallery/images/2017-10-11-11-30-17-d521f7.png"> * Click "Bookmarks" * Click "Bookmarking Tools" * Click "Add Bookmarks Menu to Toolbar" Did either of those help?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

I was missing the new Bookmark button...I've got it back now. Thank you, jscher!

I was missing the new Bookmark button...I've got it back now. Thank you, jscher!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.