X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I enable links provided in an e-mail

Được đăng

I try to click on a link in an e-mail to unsubscribe and nothing happens. It used to work but no longer does. I clicked on a link and it gave some options. I apparently chose the wrong one because ever since this happens I click on a link to unsubscribe and nothing happens. How do I get back to where the link works?

I try to click on a link in an e-mail to unsubscribe and nothing happens. It used to work but no longer does. I clicked on a link and it gave some options. I apparently chose the wrong one because ever since this happens I click on a link to unsubscribe and nothing happens. How do I get back to where the link works?

Giải pháp được chọn

vkhardy said

I try to click on a link in an e-mail . . . .
and nothing happens.

Is this with all links, or just the unsubscribe ones?

How are you viewing your e-mails? Using a web browser or an e-mail browser like Thunderbird?

Sometimes what looks like a link, is not. Place the mouse over it. Does it show a link in a window?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 26.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4195 giải pháp 58556 câu trả lời
Được đăng

Separate Security Issue: Update your Flash Player or remove it using these links; Uninstall Flash Player | Windows {web link} Uninstall Flash Player | Mac {web link}

Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version 32.0.0171

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

'''Separate Security Issue:''' Update your Flash Player or remove it using these links; [http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html Uninstall Flash Player | Windows] {web link} [http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-mac-os.html Uninstall Flash Player | Mac] {web link} '''Note: Windows users''' should download the '''ActiveX''' for ''Internet Explorer.'' '''and''' the '''plugin''' for ''Plugin-based browsers'' (like Firefox). '''Note: Windows 8 and Windows 10''' have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX. Flash Player '''Version 32.0.0171 ''' https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser '''Note: Other software''' is offered in the download. <Windows Only> https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) '''Note: Other software''' is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4195 giải pháp 58556 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

vkhardy said

I try to click on a link in an e-mail . . . .
and nothing happens.

Is this with all links, or just the unsubscribe ones?

How are you viewing your e-mails? Using a web browser or an e-mail browser like Thunderbird?

Sometimes what looks like a link, is not. Place the mouse over it. Does it show a link in a window?

''vkhardy [[#question-1260853|said]]'' <blockquote> I try to click on a link in an e-mail . . . .<br>and nothing happens. </blockquote> Is this with all links, or just the unsubscribe ones? How are you viewing your e-mails? Using a web browser or an e-mail browser like Thunderbird? Sometimes what looks like a link, is not. Place the mouse over it. Does it show a link in a window?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.