X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't install My Points Score, Firefox preventing permission; says already installed

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
Được đăng

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1260765]
I was having trouble with My Points Score. I removed it with the intention of reinstalling it. Firefox won't allow permission and then when I go back to the original page where I clocked on download, it tells me it's already there. I can't find it and can't seem to reinstall. Help!

<i>Locking this thread.</i><br><i>Please continue here: [[/questions/1260765]]</i><br> I was having trouble with My Points Score. I removed it with the intention of reinstalling it. Firefox won't allow permission and then when I go back to the original page where I clocked on download, it tells me it's already there. I can't find it and can't seem to reinstall. Help!

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 27.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết