X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox keeps hiding the full screen, minimize, and close buttons. How do I stop this from happening? Chrome and I.E. don't do this.

Được đăng

I cannot see the maximize, minimize, or close buttons with Firefox Quantum. It makes it very annoying to manipulate windows so I'm tending to go back to using Chrome even though I prefer Firefox. I've tried to correct this though Options and Customize but there seems to be no solution there.

I cannot see the maximize, minimize, or close buttons with Firefox Quantum. It makes it very annoying to manipulate windows so I'm tending to go back to using Chrome even though I prefer Firefox. I've tried to correct this though Options and Customize but there seems to be no solution there.

Giải pháp được chọn

SC1930 said

I've tried to correct this though Options and Customize but there seems to be no solution there.

Hello SC1930,

Apologies if this is a rethorical question, but did you check "Title Bar" (bottom left) and then click on the blue "Save" button ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
489 giải pháp 4495 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

SC1930 said

I've tried to correct this though Options and Customize but there seems to be no solution there.

Hello SC1930,

Apologies if this is a rethorical question, but did you check "Title Bar" (bottom left) and then click on the blue "Save" button ?

''SC1930 [[#question-1260744|said]]'' <blockquote> I've tried to correct this though Options and Customize but there seems to be no solution there. </blockquote> Hello SC1930, Apologies if this is a rethorical question, but did you check "Title Bar" (bottom left) and then click on the blue "Save" button ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17334 giải pháp 156717 câu trả lời
Được đăng

Firefox autohides the toolbars (Navigation Toolbar and Tab Bar) in Full Screen mode. When you hover the mouse to the top of the page then they will reappear. If you want to have them visible all the time then right-click empty space on a toolbar ot Tab bar and remove the checkmark on "Hide Toolbars".

Firefox autohides the toolbars (Navigation Toolbar and Tab Bar) in Full Screen mode. When you hover the mouse to the top of the page then they will reappear. If you want to have them visible all the time then right-click empty space on a toolbar ot Tab bar and remove the checkmark on "Hide Toolbars".
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
489 giải pháp 4495 câu trả lời
Được đăng

Am I wrong assuming that with "full screen" you mean "maximize" when you say :

"Firefox keeps hiding the full screen, minimize, and close buttons. " ?

Am I wrong assuming that with "full screen" you mean "maximize" when you say : "''Firefox keeps hiding the full screen, minimize, and close buttons.'' " ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Checking "Title Bar" (bottom left) worked. There was no blue save button but the buttons are staying visible. Thank you!

I didn't enter full screen mode (would occasionally maximize), and hovering over the buttons would not make them appear.

Checking "Title Bar" (bottom left) worked. There was no blue save button but the buttons are staying visible. Thank you! I didn't enter full screen mode (would occasionally maximize), and hovering over the buttons would not make them appear.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4184 giải pháp 58425 câu trả lời
Được đăng

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution more easily.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hello, I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution more easily. Thank you for contacting Mozilla Support.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
489 giải pháp 4495 câu trả lời
Được đăng

SC1930 said

Checking "Title Bar" (bottom left) worked. There was no blue save button but the buttons are staying visible. Thank you!

I'm glad you've got those buttons back - well done !

No wonder you didn't see a blue "Save" button - I should have said : "Done" button ........ (my apologies !).

''SC1930 [[#answer-1227825|said]]'' <blockquote> Checking "Title Bar" (bottom left) worked. There was no blue save button but the buttons are staying visible. Thank you! </blockquote> I'm glad you've got those buttons back - well done ! No wonder you didn't see a blue "Save" button - I should have said : "Done" button ........ (my apologies !).
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.