X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to re-sort line items in "Downloads" library? (OS: Windows 7 x64)

Được đăng

How to re-sort line items in "Downloads" library?

e.g.: default sort is: time, newest to oldest. How to sort by status, file type, file size, et al.?

How to re-sort line items in "Downloads" library? e.g.: default sort is: time, newest to oldest. How to sort by status, file type, file size, et al.?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
57 giải pháp 731 câu trả lời
Được đăng

Hi Heresy4fold,

You can quickly sort the contents of a folder by right-clicking on it and selecting Sort By Name.

Hi Heresy4fold, You can quickly sort the contents of a folder by right-clicking on it and selecting Sort By Name.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17425 giải pháp 157481 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

There is no way to sort the content of the downloads folder or of the about:downloads page. Downloads are history items and are sorted by date added.

Any special reason you run the outdated Firefox 57 version (i.e. the first Quantum release) and not the current Firefox release (67.0) ?

There is no way to sort the content of the downloads folder or of the about:downloads page. Downloads are history items and are sorted by date added. Any special reason you run the outdated Firefox 57 version (i.e. the first Quantum release) and not the current Firefox release (67.0) ? *https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version *Help -> About Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I haven't had time to update. What are the benefits of version 67.0?

I haven't had time to update. What are the benefits of version 67.0?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.