X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is this a virus or not?

Được đăng

Always when I start my computer Firefox opens and I don't even have Firefox installed on my PC. I can't see the tab but it has a weird description. Has anyone encountered something like this ever again??

Always when I start my computer Firefox opens and I don't even have Firefox installed on my PC. I can't see the tab but it has a weird description. Has anyone encountered something like this ever again??
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer.

Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.


https://support.kaspersky.com/viruses/utility

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17339 giải pháp 156760 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer.

Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.


https://support.kaspersky.com/viruses/utility

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions. Make sure you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan. *Malwarebytes' Anti-Malware:<br>https://www.malwarebytes.com/ *AdwCleaner:<br>http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/<br>http://www.softpedia.com/get/Antivirus/Removal-Tools/AdwCleaner.shtml *SuperAntispyware:<br>http://www.superantispyware.com/ *Microsoft Safety Scanner:<br>https://www.microsoft.com/security/scanner/en-us/default.aspx *Windows Defender:<br>https://windows.microsoft.com/en-us/windows/using-defender *Spybot Search & Destroy:<br>http://www.safer-networking.org/en/index.html *Kasperky Free Security Scan:<br>https://www.kaspersky.com/security-scan You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller. *Anti-rootkit utility TDSSKiller:<br>https://support.kaspersky.com/viruses/disinfection/5350 <br>https://support.kaspersky.com/viruses/utility
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you :) I did a scan with ADWCleaner and Malwarebytes and it turns out this weird Firefox is a PUP.Optional.FakeFFProfile. Now I work out to get rid of it :D

Thank you very much for your fast answer!

Thank you :) I did a scan with ADWCleaner and Malwarebytes and it turns out this weird Firefox is a PUP.Optional.FakeFFProfile. Now I work out to get rid of it :D Thank you very much for your fast answer!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17339 giải pháp 156760 câu trả lời
Được đăng

You're welcome and thanks for reporting back on the outcome.

You're welcome and thanks for reporting back on the outcome.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.