Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Is this a virus or not?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 902 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Always when I start my computer Firefox opens and I don't even have Firefox installed on my PC. I can't see the tab but it has a weird description. Has anyone encountered something like this ever again??

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer.

Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.


https://support.kaspersky.com/viruses/utility

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer.

Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.


https://support.kaspersky.com/viruses/utility

more options

Thank you :) I did a scan with ADWCleaner and Malwarebytes and it turns out this weird Firefox is a PUP.Optional.FakeFFProfile. Now I work out to get rid of it :D

Thank you very much for your fast answer!

more options

You're welcome and thanks for reporting back on the outcome.