X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

responsive design mode touch problem

Được đăng

this is the problem, Mozilla Firefox can't be fully responsive like a cellphone, but Google Chrome can do it, the touch looks like (and) functions like a normal computer, unlike cellphones.

this is the problem, Mozilla Firefox can't be fully responsive like a cellphone, but Google Chrome can do it, the touch looks like (and) functions like a normal computer, unlike cellphones.

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

kevinp_123 said

this is the problem, Mozilla Firefox Responsive Design Mode can't be fully responsive like a cellphone, but Google Chrome can do it, the touch looks like (and) functions like a normal computer, unlike cellphones.
''kevinp_123 [[#question-1260360|said]]'' <blockquote> this is the problem, Mozilla Firefox Responsive Design Mode can't be fully responsive like a cellphone, but Google Chrome can do it, the touch looks like (and) functions like a normal computer, unlike cellphones. </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello kevinp_123,

Would you please take a look at this bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1282089

If you want to, you could vote to show your interest for that bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting.html

Also see : https://superuser.com/questions/1172902/how-to-turn-on-firefoxs-responsive-design-modes-touch-simulator

Hello kevinp_123, Would you please take a look at this bug report : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1282089 If you want to, you could vote to show your interest for that bug report : https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting.html Also see : https://superuser.com/questions/1172902/how-to-turn-on-firefoxs-responsive-design-modes-touch-simulator
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17539 giải pháp 158588 câu trả lời
Được đăng

See also:

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

See also: *[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1401304 Bug 1401304] - (rdm-touch) [meta] Touch simulation (<i>please do not comment in bug reports<br>https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html</i>)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.