X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox stopped working with netflix and yahoo. I haven't changed anything.

Được đăng

I haven't changed anything in Firefox as I'm not too computer savvy but now Netflix no longer works nor does yahoo. For yahoo it says something about a date in the future. No idea what has happened. Have a Mac and haven't made any software updates, my computer is 5-6 years old and isn't even capable of being updated, or so it tells me every time I try and do updates.

I haven't changed anything in Firefox as I'm not too computer savvy but now Netflix no longer works nor does yahoo. For yahoo it says something about a date in the future. No idea what has happened. Have a Mac and haven't made any software updates, my computer is 5-6 years old and isn't even capable of being updated, or so it tells me every time I try and do updates.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
320 giải pháp 1842 câu trả lời
Được đăng

Examine your date/time on a computer and correct it, if it's wrong.

Examine your date/time on a computer and correct it, if it's wrong.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.