X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Accidentally touched a porn ad. Do I need to burn my computer?

Được đăng

Accidentally touched a porn ad, after I touched it I could close firefox, the ad brought me to another page and kept me from closing out so I just shut down my computer. Then I logged back on and uninstalled/reinstalled firefox.

Is this enough or is there more to it?

here' a link to the ad - go to at your own risk [Unneeded link removed by moderator.]

Accidentally touched a porn ad, after I touched it I could close firefox, the ad brought me to another page and kept me from closing out so I just shut down my computer. Then I logged back on and uninstalled/reinstalled firefox. Is this enough or is there more to it? here' a link to the ad - go to at your own risk ''[Unneeded link removed by moderator.]''

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4229 giải pháp 59021 câu trả lời
Được đăng

Please, don't post such links as others could end up traped as well.

A way out of a trap page is to (force it if needed) Close Firefox. Wait about 20 seconds for Firefox to finish closing. Right-click on the Firefox icon and select Open New Window. +++++++++++++++++++++++++++++++++ Sometimes this works. If it opens, close it by Menu > File > Exit. This will flush out that web page from the Session Store.

Please, don't post such links as others could end up traped as well. A way out of a trap page is to (force it if needed) '''Close Firefox. ''' Wait about 20 seconds for Firefox to finish closing. Right-click on the Firefox icon and select '''Open New Window. ''' +++++++++++++++++++++++++++++++++ Sometimes this works. If it opens, close it by '''Menu > File > Exit. ''' This will flush out that web page from the '''Session Store. '''
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4229 giải pháp 59021 câu trả lời
Được đăng

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a good Ad blocker.


edit: Ad blocker as Popup blocker is built in.

Go to the [https://addons.mozilla.org/firefox/ Mozilla Add-ons Web Page] {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a good Ad blocker. edit: '''Ad''' blocker as Popup blocker is built in.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.