X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Cannot enable html5 player on a live site

Được đăng

The related site is: live.bilibili.com On firefox 67, everything works fine. However, on firefox 68 beta, i find that i cannot switch to the html5 player. There is a self-check webpage on live.bilibili.com, and it shows that the 'mseLiveFlvPlayback' feature is missing. I've tried the safe mode of firefox, and it doesn't work.

The related site is: live.bilibili.com On firefox 67, everything works fine. However, on firefox 68 beta, i find that i cannot switch to the html5 player. There is a self-check webpage on live.bilibili.com, and it shows that the 'mseLiveFlvPlayback' feature is missing. I've tried the safe mode of firefox, and it doesn't work.

Giải pháp được chọn

I refurbished my browser and the problem is gone. Guess it's the update killed html5

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Here i uploaded the screenshot of the self-check page. I marked the reported missing feature.

Here i uploaded the screenshot of the self-check page. I marked the reported missing feature.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17423 giải pháp 157433 câu trả lời
Được đăng
See also: *https://github.com/bilibili/flv.js/issues/64
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

I refurbished my browser and the problem is gone. Guess it's the update killed html5

I refurbished my browser and the problem is gone. Guess it's the update killed html5
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.