X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

unable to log-in to icloud using firefox 67.0

Được đăng

trying to log-in. enter username and password. input 2-step verification number from iPhone. screen reverts back to log-in screen.

steps to fix so far: deleted all history, including cookies. logged out of all signed-in iCloud browsers using my macbook. chatted with apple support.

trying to log-in. enter username and password. input 2-step verification number from iPhone. screen reverts back to log-in screen. steps to fix so far: deleted all history, including cookies. logged out of all signed-in iCloud browsers using my macbook. chatted with apple support.

Giải pháp được chọn

finally able to get it to work by uninstalling firefox and reinstalling.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

finally able to get it to work by uninstalling firefox and reinstalling.

finally able to get it to work by uninstalling firefox and reinstalling.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.