X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I don't want Firefox as my default browser, how can I remove it

Được đăng

by mistake it was set up

by mistake it was set up

Giải pháp được chọn

hi, this is usually done in the windows control panel - there isn't an option to undo a particular browser as the default, but you can just set it to something else you'd like to use instead: https://www.howtogeek.com/352167/how-to-set-a-default-web-browser-in-windows/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5305 giải pháp 23420 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, this is usually done in the windows control panel - there isn't an option to undo a particular browser as the default, but you can just set it to something else you'd like to use instead: https://www.howtogeek.com/352167/how-to-set-a-default-web-browser-in-windows/

hi, this is usually done in the windows control panel - there isn't an option to undo a particular browser as the default, but you can just set it to something else you'd like to use instead: https://www.howtogeek.com/352167/how-to-set-a-default-web-browser-in-windows/

Được chỉnh sửa bởi philipp vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.