X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

remove walmart gift card scam

Được đăng

I have been receiving a popup ad on my browser indicating I would get a walmart gift card...how do I remove it?

I have been receiving a popup ad on my browser indicating I would get a walmart gift card...how do I remove it?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1530 giải pháp 10669 câu trả lời
Được đăng

Sometimes a problem with Firefox may be a result of malware installed on your computer, that you may not be aware of.

You can try these free programs to scan for malware, which work with your existing antivirus software:

Microsoft Security Essentials is a good permanent antivirus for Windows 7/Vista if you don't already have one. Windows 8/10 have antivirus protection built-in.

Further information can be found in the Troubleshoot Firefox issues caused by malware article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

Sometimes a problem with Firefox may be a result of malware installed on your computer, that you may not be aware of. You can try these free programs to scan for malware, which work with your existing antivirus software: * [https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/products/scanner Microsoft Safety Scanner] * [http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/ MalwareBytes' Anti-Malware] * [http://support.kaspersky.com/viruses/disinfection/5350 Anti-Rootkit Utility - TDSSKiller] (for more info, see this [https://www.bleepingcomputer.com/download/tdsskiller/ alternate TDSSKiller download page]) * [https://www.malwarebytes.com/adwcleaner/ AdwCleaner] (for more info, see this [http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/ alternate AdwCleaner download page]) * [http://www.surfright.nl/en/hitmanpro/ Hitman Pro] * [http://www.eset.com/us/online-scanner/ ESET Online Scanner] [https://support.microsoft.com/help/14210/security-essentials-download Microsoft Security Essentials] is a good permanent antivirus for Windows 7/Vista if you don't already have one. Windows 8/10 have antivirus protection [https://www.microsoft.com/windows/comprehensive-security built-in]. Further information can be found in the [[Troubleshoot Firefox issues caused by malware]] article. Did this fix your problems? Please report back to us!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.