X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I set the startup page?

Được đăng

Firefox was opening to my homepage. It now opens to a blank page. How do I reset what page opens when I start Firefox?

Firefox was opening to my homepage. It now opens to a blank page. How do I reset what page opens when I start Firefox?

Giải pháp được chọn

hi, i have seen reports from some users that after the 67 update, the homepage would no longer load when "active logins" was checked in the clear history on shutdown settings... is this the case for you as well?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
61 giải pháp 5340 câu trả lời
Được đăng

How to set the home page https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

I did a simple firefox homepage search and it wasn't hard to find.

How to set the home page https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page I did a simple firefox homepage search and it wasn't hard to find.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5281 giải pháp 23332 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, i have seen reports from some users that after the 67 update, the homepage would no longer load when "active logins" was checked in the clear history on shutdown settings... is this the case for you as well?

hi, i have seen reports from some users that after the 67 update, the homepage would no longer load when "active logins" was checked in the clear history on shutdown settings... is this the case for you as well?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Unchecking 'active logins' did indeed let Firefox open to my homepage again. Why active logins should affect my homepage remains unclear to me. It is also a huge question in my mind what else has Mozilla altered that will affect my security that does not appear as obviously as this issue. I have always had the 'active logins' box checked when Firefox did open to my homepage. It seems to me that Mozilla is making changes that they do not fully understand or bother to test before applying.

Unchecking 'active logins' did indeed let Firefox open to my homepage again. Why active logins should affect my homepage remains unclear to me. It is also a huge question in my mind what else has Mozilla altered that will affect my security that does not appear as obviously as this issue. I have always had the 'active logins' box checked when Firefox did open to my homepage. It seems to me that Mozilla is making changes that they do not fully understand or bother to test before applying.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.