X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

can't log in to google

Được đăng

can't use any of the buttons on accounts.google.com so i can't log in with my google account

can't use any of the buttons on accounts.google.com so i can't log in with my google account

Giải pháp được chọn

i have fixed it by installing windows 10 instead of windows 8 it is working now

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

What buttons? I logged in and have no problems with the site itself.

What buttons? I logged in and have no problems with the site itself.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59434 câu trả lời
Được đăng

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Did this help?

While you are in safe mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache. '''Warning ! ! ''' This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website. * [https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer] {web link} * [https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache How to clear the Firefox cache] {web link} If there is still a problem, '''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode]''' {web link} by holding down the '''<Shift> ''(Mac=Options)''''' key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Did this help? While you are in safe mode; Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches. ''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-disable-hardware-acceleration How to disable Hardware Acceleration]'' {web link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

i have fixed it by installing windows 10 instead of windows 8 it is working now

i have fixed it by installing windows 10 instead of windows 8 it is working now
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59434 câu trả lời
Được đăng

That was very good work. Well done. Please flag your last post as Solved Problem so others will know.

That was very good work. Well done. Please flag your last post as '''Solved Problem''' so others will know.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.