Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I set Flash to activate automically for Google Translate?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The microphone icon never appears at Google Translate for me anymore, doing Google searches it seems like it's a Flash issue but I never get the option to Allow it (and Remember), or change Flash settings by Managing Exceptions...I have the latest versions of both (64-bit) so I'm wondering what's going on and how to fix it...

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you want a on the fly translation I would say use Chrome as it can translate the site on the fly to your spoken language or to any other. This will save you time reading what it says and it does a pretty good job at translating. I use it for Japanese, Germany, French, Italian, Spanish, Dutch and it works very good. One might not like Chrome but in this respect it does a very good job at.

Được chỉnh sửa bởi WestEnd vào

more options

I don't think that the microphone on Google Translate has never worked with Firefox.