Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Change user interface icons

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

I've used Mozilla since it was Netscape 2. My six-year-old nephew draws better than your icon developers! Your interface sucks and there are no provisions to change it. Your browser interface is WORSE than Microsux interslut Explorer. You REMOVE functionality with every evolution and make it SLOWER. Not everyone can afford to buy a new computer every year to keep up with the bloatware you put out. Give me a way to change icons! I've known how to change the main icon. I want to make the thing at least LOOK decent, not like a bunch of scribbles!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This kinda disparaging remarks will get you no where for help here.