X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My own server (synology) is bloked by Firefox Certificat is generated by my own synology

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
Được đăng

I am at home and I have a synology NAS and a domain name if i want to connect with my server with domain name no possibility to create an exception il i connect with synology.me adress no problem. It is terrible beaucouse it is MY SERVER !

I am at home and I have a synology NAS and a domain name if i want to connect with my server with domain name no possibility to create an exception il i connect with synology.me adress no problem. It is terrible beaucouse it is MY SERVER !
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.