X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Make firefox forget master password after a while

Được đăng

When i enter the master password, Firefox remembers it till the time it is not closed. Is there some setting i can tweak such that after a while Firefox forgets the password?

When i enter the master password, Firefox remembers it till the time it is not closed. Is there some setting i can tweak such that after a while Firefox forgets the password?

Giải pháp được chọn

You can manually log out by canceling the MP prompt in the Password Manager when you click "Show Passwords". Another way is to open the security device manager and select the Software Security Device in the left panel. If the Logout button is enabled then you are logged in (Status: Logged in).

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Certificates: Security Devices
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4246 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Unless you remove it, the Master will never go away.

Unless you remove it, the Master will never go away.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17472 giải pháp 157915 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You can manually log out by canceling the MP prompt in the Password Manager when you click "Show Passwords". Another way is to open the security device manager and select the Software Security Device in the left panel. If the Logout button is enabled then you are logged in (Status: Logged in).

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Certificates: Security Devices
You can manually log out by canceling the MP prompt in the Password Manager when you click "Show Passwords". Another way is to open the security device manager and select the Software Security Device in the left panel. If the Logout button is enabled then you are logged in (Status: Logged in). *Options/Preferences -> Privacy & Security<br>Certificates: Security Devices
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Okay, thanks. So there is no way, such that firefox logs out after while, automatically?

Okay, thanks. So there is no way, such that firefox logs out after while, automatically?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.