X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Gah! Your tab just crashed! while watchin youtube

Được đăng

While watching a Youtube video I got the message "Gah! Your tab just crashed!" but when I went to "about:crashes" no crash reports where available. That cannot be correct, their should be a crash report ?

Can yu tel me why?

While watching a Youtube video I got the message "Gah! Your tab just crashed!" but when I went to "about:crashes" no crash reports where available. That cannot be correct, their should be a crash report ? Can yu tel me why?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4195 giải pháp 58553 câu trả lời
Được đăng
Gah-Your-tab-just-crashed https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-troubleshoot-prevent-and-get-help
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17352 giải pháp 156834 câu trả lời
Được đăng

There would normally be a button on the page to send a report. If the crash is in a frame then this button may not be visible. When a tab crashes then this is different than a normal crash when Firefox crashes.

There would normally be a button on the page to send a report. If the crash is in a frame then this button may not be visible. When a tab crashes then this is different than a normal crash when Firefox crashes.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Even though FF recognizes the crash and offers to restore the tab this crash is not recorded in the crash reports?

Even though FF recognizes the crash and offers to restore the tab this crash is not recorded in the crash reports?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4195 giải pháp 58553 câu trả lời
Được đăng

A tab crash sometimes is not seen as a program crash.

A tab crash sometimes is not seen as a program crash.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17352 giải pháp 156834 câu trả lời
Được đăng

A tab crash should never be a Firefox crash, that is the purpose of multi-process tabs. Only the tab content process crashes and not Firefox and you won't see the crash reporter Like I wrote above, such a tab crash page should have a button to send a crash report.

A tab crash should never be a Firefox crash, that is the purpose of multi-process tabs. Only the tab content process crashes and not Firefox and you won't see the crash reporter Like I wrote above, such a tab crash page should have a button to send a crash report.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I have not seen the crash occur again since my last report. But If I understand you cor-el the crash I saw was from the site I visited and not FF?

I have not seen the crash occur again since my last report. But If I understand you cor-el the crash I saw was from the site I visited and not FF?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.