X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Selenium addon corrupt

Được đăng

Hello,

I tried to download/install Selenium IDE add-on V3.5.0 for FireFox ESR V52.9.0(32-bit), but got "This add-on could not be installed because it appears to be corrupt."

Selenium IDE addon V3.5.0 download location: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/selenium-ide/versions/ https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/1279666/selenium_ide-3.5.0-fx.xpi

We have to use FireFox ESR V52(32-bit) so we cannot use later version of Selenium IDE add-on. Please advice. Thanks,

Hello, I tried to download/install Selenium IDE add-on V3.5.0 for FireFox ESR V52.9.0(32-bit), but got "This add-on could not be installed because it appears to be corrupt." Selenium IDE addon V3.5.0 download location: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/selenium-ide/versions/ https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/1279666/selenium_ide-3.5.0-fx.xpi We have to use FireFox ESR V52(32-bit) so we cannot use later version of Selenium IDE add-on. Please advice. Thanks,

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • ActiveTouch General Plugin Container Version 106
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 19.12.20034
 • Google Update
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.181.2 for Mozilla browsers
 • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft SharePoint
 • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft Lync
 • Shockwave Flash 32.0 r0
 • 5.1.50907.0
 • VMware Remote Console Plug-in
 • Zoom launcher - 3.0.1

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

McCoy
 • Top 10 Contributor
466 giải pháp 4251 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello Yong.Chen,

This extension was released a couple of days ago to fix this issue :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/disabled-add-on-fix-52-56/

Also see : https://blog.mozilla.org/addons/2019/05/04/update-regarding-add-ons-in-firefox/

'Hope that helps .....

Hello Yong.Chen, This extension was released a couple of days ago to fix this issue : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/disabled-add-on-fix-52-56/ Also see : https://blog.mozilla.org/addons/2019/05/04/update-regarding-add-ons-in-firefox/ 'Hope that helps .....
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.