X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

interface language problem

Được đăng

I have tried all the method for solving the problem by googling which i attested as an image.Please solve my problem.

I have tried all the method for solving the problem by googling which i attested as an image.Please solve my problem.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi mdalimranbg vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

This type of problem

This type of problem
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4148 giải pháp 57909 câu trả lời
Được đăng

It looks like you have a problem with fonts.

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1


Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

It looks like you have a problem with fonts. Type '''about:preferences#content'''<enter> in the address bar. Across from '''fonts and colors,''' press the '''Advanced''' button. On the bottom, turn on '''Allow Web Sites To Choose Their Own.''' Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1 ------------ [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17273 giải pháp 156141 câu trả lời
Được đăng

The last screenshot show little boxes with code in the 0980-09ff range (Bengali). The other screenshots show code in the normal ASCII range (00-7f).

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

The last screenshot show little boxes with code in the 0980-09ff range (Bengali). The other screenshots show code in the normal ASCII range (00-7f). You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected. *https://developer.mozilla.org/en-US/Tools/Page_Inspector You can check in the <b>Rules</b> tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the <b>Font</b> tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website. *https://developer.mozilla.org/en-US/Tools/Page_Inspector/How_to/View_fonts
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.