X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why xul.dll contains string west-1.eb.amazonaws.com?

Được đăng

When looking into "c:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll " of my Firefox installation there is a string " west-1.eb.amazonaws.com" (= Service in Amazon AWS). However I can't find it in Firefox sources.

Does anybody know why it is there?

Firefox version is 66.0.5. Xul.dll file version is 66.0.5.7066

Thanks.

When looking into "c:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll " of my Firefox installation there is a string " west-1.eb.amazonaws.com" (= Service in Amazon AWS). However I can't find it in Firefox sources. Does anybody know why it is there? Firefox version is 66.0.5. Xul.dll file version is 66.0.5.7066 Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 OPR/58.0.3135.132

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5348 giải pháp 23619 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, the domain is in the source-code (part of the public suffix list): https://dxr.mozilla.org/mozilla-central/source/netwerk/dns/effective_tld_names.dat#10714 https://wiki.mozilla.org/Public_Suffix_List