X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can not load ADBLOCK since update on my older computer system, Help

Được đăng

Since the Firefox update, I can not load ADBLOCK onto my older computer system (vista). Before the latest update it was working, then disappeared with the update. The latest version, the one that is supposed to fix this issue will not work with the vista system. Is there any options/fixes for this, or do I need to suffer thru all these ads? And a new computer is not a option.

Since the Firefox update, I can not load ADBLOCK onto my older computer system (vista). Before the latest update it was working, then disappeared with the update. The latest version, the one that is supposed to fix this issue will not work with the vista system. Is there any options/fixes for this, or do I need to suffer thru all these ads? And a new computer is not a option.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.5.3"
 • Google Update
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.151.2 for Mozilla browsers
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • RealNetworks(tm) RealPlayer Chrome Background Extension Plug-In
 • 15.0.2.72
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealPlayer(tm) HTML5VideoShim Plug-In
 • Shockwave Flash 32.0 r0
 • 5.1.50428.0
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
 • Top 10 Contributor
4195 giải pháp 58551 câu trả lời
Được đăng
https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258165#answer-1218833 fixed the issue for my v54.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.