X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox has removed Video Download Helper and add-ons manager doesn't allow me to re-install it (message "download failure" when download OK from elswhere)

Được đăng

A few days ago, I noticed that the Video Download Helper button was removed. Using the add-ons manager I tried to re-install it unsuccessfully The message is "Échec du téléchargement. Veuillez vérifier votre connexion" (download failure. Please check your connection). I checked my connection which is perfect ; downloads from other sites are running correctly I tried to download other download helper modules. The only possible one is "Video Downloader professional" which is not easy to use compared to Video Download Helper. Is there a solution to re-install it ?

A few days ago, I noticed that the Video Download Helper button was removed. Using the add-ons manager I tried to re-install it unsuccessfully The message is "Échec du téléchargement. Veuillez vérifier votre connexion" (download failure. Please check your connection). I checked my connection which is perfect ; downloads from other sites are running correctly I tried to download other download helper modules. The only possible one is "Video Downloader professional" which is not easy to use compared to Video Download Helper. Is there a solution to re-install it ?

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 66.0.4 May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue. 66.0.5 May 7, 2019 Further improvements to re-enable web extensions


or if you can't update; https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258165#answer-1218833 fixed the issue for my v54.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4188 giải pháp 58471 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 66.0.4 May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue. 66.0.5 May 7, 2019 Further improvements to re-enable web extensions


or if you can't update; https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258165#answer-1218833 fixed the issue for my v54.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version '''66.0.4''' May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue. '''66.0.5''' May 7, 2019 Further improvements to re-enable web extensions or if you can't update; https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258165#answer-1218833 fixed the issue for my v54.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Hi Fred, Thanks a lot for your advice The automatic FF version update did not propose the 66.0.5 version, but after updating manually using your link, everything is OK now.

Hi Fred, Thanks a lot for your advice The automatic FF version update did not propose the 66.0.5 version, but after updating manually using your link, everything is OK now.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4188 giải pháp 58471 câu trả lời
Được đăng

Glad to help. Safe Surfing.

Glad to help. Safe Surfing.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.