X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Different homepages for different devices

Được đăng

I am trying to setup custom startpages that I am creating using HTML5/CSS/JS. Issue is I am doing this in multiple devices that I have Firefox Sync on.

Those devices are Manjaro (Linux) and Windows 10. Thus their directories and such differ vastly.

I setting the homepage to be `/home/arszilla/.config/mozilla-firefox/HomePage/index.html` on Linux, whereas on Windows it is `C:\Users\Arslan\Documents\Mozilla Firefox\HomePage\index.html`. However due to the sync this gets overwritten constantly.

Is there a way for me to keep Linux's homepage intact while the same is done for Windows? So Linux has its own 'non-synced' homepage, while Windows has its own 'non-synced' homepage?

Thanks in advance.

I am trying to setup custom startpages that I am creating using HTML5/CSS/JS. Issue is I am doing this in multiple devices that I have Firefox Sync on. Those devices are Manjaro (Linux) and Windows 10. Thus their directories and such differ vastly. I setting the homepage to be `/home/arszilla/.config/mozilla-firefox/HomePage/index.html` on Linux, whereas on Windows it is `C:\Users\Arslan\Documents\Mozilla Firefox\HomePage\index.html`. However due to the sync this gets overwritten constantly. Is there a way for me to keep Linux's homepage intact while the same is done for Windows? So Linux has its own 'non-synced' homepage, while Windows has its own 'non-synced' homepage? Thanks in advance.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17477 giải pháp 157949 câu trả lời
Được đăng

You can toggle this pref to false to prevent the homepage from getting synced.

  • services.sync.prefs.sync.browser.startup.homepage = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

You can toggle this pref to false to prevent the homepage from getting synced. *services.sync.prefs.sync.browser.startup.homepage = false You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *http://kb.mozillazine.org/about:config
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.