Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fix for "Ghostery" add-on for ESR 52.9.0 problem?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I've been using Firefox for over 15 years and, as a retired IT specialist/wide area network administrator, have recommended it to numerous others. Please fix this problem!

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn