Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

all my add ons got lost, and every time i want to add a new one, it tells me that i have to check my connection...

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

my connection is alright. i have tried it through different Wifi connections and i always get the same message. with ever add-on i tried...

Giải pháp được chọn

hi MarleneMhambi, please update to Firefox 66.0.4, which contains a fix for this problem. for more details on the matter you can also see: Add-ons disabled or fail to install on Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

this is a picture of the error message

more options

Giải pháp được chọn

hi MarleneMhambi, please update to Firefox 66.0.4, which contains a fix for this problem. for more details on the matter you can also see: Add-ons disabled or fail to install on Firefox