Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot download NordVPN Proxy Extension into FireFox even tho good connection and I own NordVPN

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gliu20

more options

I cannot download NordVPN Proxy Extension into FireFox even tho I have a good internet connection and I own NordVPN. Get Message: "Download failed. Please Check your connection"

I cannot download NordVPN Proxy Extension into FireFox even tho I have a good internet connection and I own NordVPN. Get Message: "Download failed. Please Check your connection"

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 66.0.4 May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue.

more options

Did you already update to Firefox 66.0.4?

more options

NordVPN browser extension issue relates to FF 70.0 and ETP.

more options

I tried again today and NORDVPN Proxy Extension did download. Question: What is ETP?

more options

ETP is a built-in feature of Firefox called Enhanced Tracking Protection which helps to prevent trackers from following you from website to website