X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

cannot download NordVPN Proxy Extension into FireFox even tho good connection and I own NordVPN

Được đăng

I cannot download NordVPN Proxy Extension into FireFox even tho I have a good internet connection and I own NordVPN. Get Message: "Download failed. Please Check your connection"

I cannot download NordVPN Proxy Extension into FireFox even tho I have a good internet connection and I own NordVPN. Get Message: "Download failed. Please Check your connection"

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4270 giải pháp 59896 câu trả lời
Được đăng

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 66.0.4 May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version '''66.0.4''' May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue.
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17578 giải pháp 159013 câu trả lời
Được đăng

Did you already update to Firefox 66.0.4?

Did you already update to Firefox 66.0.4? *https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version *Help -> About Firefox
rapley 0 giải pháp 3 câu trả lời
Được đăng

NordVPN browser extension issue relates to FF 70.0 and ETP.

NordVPN browser extension issue relates to FF 70.0 and ETP.

Người tạo câu hỏi

I tried again today and NORDVPN Proxy Extension did download. Question: What is ETP?

I tried again today and NORDVPN Proxy Extension did download. Question: What is ETP?
gliu20 0 giải pháp 24 câu trả lời
Được đăng

ETP is a built-in feature of Firefox called Enhanced Tracking Protection which helps to prevent trackers from following you from website to website

ETP is a built-in feature of Firefox called Enhanced Tracking Protection which helps to prevent trackers from following you from website to website