X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

screen says "file not found" try again

Được đăng

I have been on Firefox for years without problems. I have just now changed my user name and password. Will this fix the problem?

I have been on Firefox for years without problems. I have just now changed my user name and password. Will this fix the problem?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Timotax 1 giải pháp 45 câu trả lời
Được đăng

Hello,

You screen with what ? Firefox ?

Hello, You screen with what ? Firefox ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8704 giải pháp 71126 câu trả lời
Được đăng

Hi linda1241940, I think we do need more information on when you get that message. For example, trying to start Firefox, before any window displays. After the frame appears but before your home page appears. Or when you try to open a particular web address or local page?

Hi linda1241940, I think we do need more information on when you get that message. For example, trying to start Firefox, before any window displays. After the frame appears but before your home page appears. Or when you try to open a particular web address or local page?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.