X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

where is my Dashlane, No Script and Duck Duck go?

Được đăng

5-4-19 Firefox updated itself this morning and eliminated the 3 tools I use all the time. Dashlane, NoScript and now DuckDuckGo. It wont download them, tells me the files are corrupt or I have no internet connection, (that one's ridiculous). How do I get them back. thanks in advance.

5-4-19 Firefox updated itself this morning and eliminated the 3 tools I use all the time. Dashlane, NoScript and now DuckDuckGo. It wont download them, tells me the files are corrupt or I have no internet connection, (that one's ridiculous). How do I get them back. thanks in advance.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 16.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5269 giải pháp 23294 câu trả lời
Được đăng

hi Lscottk, this is/was caused by an unforeseen technical problem unfortunately (an expired certificate used in the process of verifying addon signatures).

a fix for this is already being rolled out - for details, please see: Add-ons disabled or fail to install on Firefox

hi Lscottk, this is/was caused by an unforeseen technical problem unfortunately (an expired certificate used in the process of verifying addon signatures). a fix for this is already being rolled out - for details, please see: [[Add-ons failing to install on Firefox]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.