X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

adblock plus disabeled by firefox

Được đăng

firefox kicks out adblock plus since today - please fix

firefox kicks out adblock plus since today - please fix

Giải pháp được chọn

hi andrek, please see the banner at the top of the support page - unfortunately there's a technical issue (failing addon signature verification) at the moment that's prohibiting the installation and in some case the usage of installed addons for firefox.

mozilla is working on a resolution, expect a fix soon. sorry for the inconvenience...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 3

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5320 giải pháp 23495 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi andrek, please see the banner at the top of the support page - unfortunately there's a technical issue (failing addon signature verification) at the moment that's prohibiting the installation and in some case the usage of installed addons for firefox.

mozilla is working on a resolution, expect a fix soon. sorry for the inconvenience...

hi andrek, please see the banner at the top of the support page - unfortunately there's a technical issue (failing addon signature verification) at the moment that's prohibiting the installation and in some case the usage of installed addons for firefox. mozilla is working on a resolution, expect a fix soon. sorry for the inconvenience...

Người tạo câu hỏi

Thank you for quick answer - so I will be patient for a while

Thank you for quick answer - so I will be patient for a while