X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Phone number for Firefox

Được đăng

I lost my phone to hackers, both. I’m trying to get copies of my browser histories, because evidently they broke thru Firefox as well as mcafee.

I lost my phone to hackers, both. I’m trying to get copies of my browser histories, because evidently they broke thru Firefox as well as mcafee.

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10621 câu trả lời
Được đăng

Can you please elaborate on what exactly you need assistance with?

Can you please elaborate on what exactly you need assistance with?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I’m trying to recover a breach in my Mozilla Firefox web browser by some nefarious people that destroyed my phone.

I’m trying to recover a breach in my Mozilla Firefox web browser by some nefarious people that destroyed my phone.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10621 câu trả lời
Được đăng

How was Firefox "breached"? You need to give more details. Assume we have no idea about anything you're talking about, because we don't :)

How was your phone "destroyed"? How did that affect Firefox (I assume Firefox is on your computer). What do you want Firefox's support site to help you with

How was Firefox "breached"? You need to give more details. Assume we have no idea about anything you're talking about, because we don't :) How was your phone "destroyed"? How did that affect Firefox (I assume Firefox is on your computer). What do you want Firefox's support site to help you with
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I would like Firefox’s phone number and/ or the online documents I saw when I was checking for a particular hack into my Firefox account near the beginning of October 2018.

I would like Firefox’s phone number and/ or the online documents I saw when I was checking for a particular hack into my Firefox account near the beginning of October 2018.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10621 câu trả lời
Được đăng

There is no phone number for Firefox support. This is the support website.

What did the documents reference that you found?

There is no phone number for Firefox support. This is the support website. What did the documents reference that you found?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

They referenced dates and times of the attacks and penetrations into my Firefox browser

They referenced dates and times of the attacks and penetrations into my Firefox browser
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
494 giải pháp 4537 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Could it be that you are talking about Firefox Monitor  ?

See :

https://blog.mozilla.org/firefox/firefox-monitor-take-control-of-your-data/

https://monitor.firefox.com

Could it be that you are talking about Firefox Monitor ? See : https://blog.mozilla.org/firefox/firefox-monitor-take-control-of-your-data/ https://monitor.firefox.com
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Nothing further thank you

Nothing further thank you
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.