X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My bookmarks and passwords are not syncing.

Được đăng

After a fresh windows install, I installed firefox and started syncing with my firefox account and alas! all bookmarks and passwords are gone.

After a fresh windows install, I installed firefox and started syncing with my firefox account and alas! all bookmarks and passwords are gone.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4148 giải pháp 57913 câu trả lời
Được đăng

If you have sync, and there is a problem anywhere, Shut Down Sync Immediately On All Devices to prevent the problem from spreading. Once the problem is fixed, perform the same repair on all computers/profiles before using sync again.

If you have sync, and there is a problem anywhere, '''Shut Down Sync Immediately On All Devices''' to prevent the problem from spreading. Once the problem is fixed, perform the same repair on all computers/profiles before using sync again.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4148 giải pháp 57913 câu trả lời
Được đăng

Is the data missing on all members of the sync, or just some?

Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox? Look inside. Look for the folder with the latest creation date.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

Is the data missing on all members of the sync, or just some? Look on your desktop. Do you see a folder called; '''Old Firefox?''' Look inside. Look for the folder with the latest creation date. https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17277 giải pháp 156165 câu trả lời
Được đăng

For the bookmarks you can look for JSON backups in the bookmarkbackups folder.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore

For the passwords you can see if there are older versions of the two logins.json and key4.db files available.

You can look at this utility to browse System Restore points.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:preferences page.

For the bookmarks you can look for JSON backups in the bookmarkbackups folder. *Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore *https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them For the passwords you can see if there are older versions of the two logins.json and key4.db files available. You can look at this utility to browse System Restore points. *System Restore Explorer<br>https://www.nicbedford.co.uk/software/systemrestoreexplorer/ You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the <b>about:preferences</b> page. *Help -> Troubleshooting Information -> Profile Directory:<br>Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder *http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.